Esittely

Järvi-Pohjanmaan JHL 667 ry:n toiminta-alue käsittää Alajärven kaupungin ja Soinin, Vimpelin ja Perhon kuntien alueet sekä Järviseudun ammatti-instituutin (JAMI) toimipisteet. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 670.

Yhdistyksen oleellisin tehtävä on jäsenistön edunvalvonta. Tavoitteena on jäsenten palkkojen oikeudenmukainen kehittyminen, työsuhdeturva, henkilöstömäärän ja henkilöstön voimavarojen riittävyys.

Valtakunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset antavat ”pelisäännöt” toimintaan. Näistä sopimuksista voidaan poiketa kuntatason sopimuksilla, jotka eivät kuitenkaan saa heikentää valtakunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten ehtoja. Paikallisilla sopimuksilla saadaan joustavuutta eri kuntien tarpeisiin.

Pääluottamus- ja luottamusmiesjärjestelmä on keskeisin ja tärkein osa paikallista edunvalvontaa.

Yhdistyksen virallinen ilmoituslehti on TORSTAI-lehti. Ilmoitamme siinä kokouskutsut. Seuraa lehden PÄIVYRI-palstaa: siellä ilmoitetaan yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista. TORSTAI-lehden levikkialue kattaa yhdistyksen toimialueen.